Android

Google AR Core – Proširena realnost je tu!

Google AR Core je sada dostupan za mnoge uređaje, a ispod donosimo i listu dostupnih telefona.  Proširena realnost (augmented reality – AR) je već neko vreme