IT Internet

Google Talk odlazi u istoriju

Google Talk se potpuno ukida i svi korisnici se prebacuju na Hangouts. Sigurnim koracima Google sortira sve svoje aplikacije, setimo se da su onemogućili SMS